กีฬาหรือวิธีฟันดาบ

sbobeth867

เป็นกีฬาที่แข่งขันกันในการแข่งโอลิมปิกและซีเกมส์นับว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มีความนิยมมากพอสมควรสมัยตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่ได้ว่างเว้นเลยต้องถือว่าเป็นกีฬาที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมกันมากในต่างประเทศและในประเทศของเราใช้ดาบในการแข่งขันกันสองคนต่างฝ่ายต้องฟันแทงกันเพื่อเก็บคะแนนสะสม ในประเภทบุคคลใครเป็น

ดาบเป็นอาวุธในสมัยก่อนหรือสมัยโบราณนะเองประวัติไม่แน่ชัดแต่ในยุค ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ดาบเป็นอาวุธกันอยู่ด้วยนะ ดาบของแต่ละชาติจะไม่เหมือนกันจะผิดแปลกกันออกไปแต่ลักษณะและคุณสมบัติการใช้งานเหมือนกันทุกทีทุกชาติ เมื่อหมดสมัยการรบแล้วการใช้ดาบเลยกลายมาเป็นกีฬาจนมาถึงปัจจุบันนี้ ชาติที่นิยมการใช้ดาบและมีความสามารถมากที่สุดคือชาติยุโรปนั่นเองดาบแต่ละชาติอาจจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันออกไปเพื่อเป็นสัญญาลักษ์

สนามใช้แข่งขันการฟันดาบ จะต้องเป็นพื้นราบอาจจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งพื้นอาจปูด้วยไม้แผ่นยางพลาสติกหรือแผ่นโลหะแต่จะต้องมีความกว้างเท่ากันตลอดผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมชุดที่ทำด้วยผ้าเนื้อเหนียวจะต้องไม่เรียบหรือลื่นจนเกินไปเพราะจะทำให้ปลายดาบลื่นต้องสวมเสื้อป้องกันภายใน หน้ากากและถุงมือและต้องยาวเกินศอกด้วยและต้องสวมเสื้อเกราะหรือโลหะในการแข่งขันบางประเภทเช่น ดาบฟรอยส์และดาบเอเป้ แต่ถ้าเป็นผู้แข่งขันผู้หญิงจะต้องมีเครื่องป้องกันทรวงอกอยู่ข้างในเสื้อเกราะด้วยเพื่อป้องกันอันตรายจากดาบ

กีฬากระบี่กระบอง

กระบี่กระบองเป็นกีฬาการแสดงสาธิต และการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทยเราที่ใช้ต่อสู้ป้องกันตัวป้องกันประเทศในสมัยก่อนโดยทำเลียนแบบอาวุธจริง เป็นไม้หรือ โลหะ หนังสัตว์ เช่น ดาบ หอก ง้าว ดั้ง เขน โล่ ไม้ศอกสั้นเป็นต้นในสมัยก่อนอาศัยหลักวิชาการต่อสู้เป็นหลัก จึงมีคนนิยมเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าประลองกับชาวต่างชาติ หรือชาวตะวันตกที่ใช้อาวุธของเขาเป็นหลักก็ยิ่งทำให้เป็นที่สนใจมากขึ้น เป็นกีฬาที่ออกไปแนวทางศิลปะป้องกันตัวเสียมากกว่า

ความเป็นมาของกระบี่กระบองชาติไทยเป็นชนชาติที่มีการต่อสู้ศึกสงครามเพื่อป้องกันประเทศรักษาความเป็นเอกราชของแผ่นดินที่ยาวนานชนชาติหนึ่งคนไทยในยุคแรกๆที่เริ่มก่อตั้งแผ่นดินสุวรรณภูมิแหลมทองมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ บรรพบุรุษในยุคดังกล่าวได้อาศัยสติปัญญา ความกล้าหาญ และใช้อาวุธนานาชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่นและกองทัพเข้าสู้ป้องกันมาโดยตลอดการใช้กระบี่กระบองจึงสำคัญมากในยุคสมัยนั้น และยังถือเป็นอาวุธ ที่ต้องมีติดไว้ตลอดเวลาอีกด้วย

ประโยชน์ของกระบี่กระบอง เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้และป้องกันตัวกระบี่กระบองนี้เป็นวิชาที่รู้ไว้เพื่อใช้ต่อสู้ป้องกันตัวในยามคับขันเมื่อมีศัตรูทำร้ายเราเราก็สามารถใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาป้องกันตัวได้ กระบี่กระบองเป็นกีฬาที่ฝึกน้ำใจประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกกระบี่กระบองจะได้ผู้ที่มีจิตใจดีเลิศและก่อให้เกิดความกล้าหาญทรหดอดทนไม่หวาดเกรงหรือหวาดกลัวต่ออันตรายที่จะต่อสู้ซึ่งๆหน้า อีกทั้งกระบี่กระบองยังเป็นกีฬาที่ช่วยฝึกความพร้อมของร่างกายได้ดี