ลักษณะการเตะลูกต่ำและการเตะลูกหลังเท้า

การเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาที่ประหยัดโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย เพียงแค่มีลูกฟุตบอลหนึ่งลูกก็จะสามารถเล่นร่วมกับคนอื่นๆ ได้ ซึ่งจะใช้ลานกลางแจ้งเป็นสถานที่สำหรับการเล่น นอกจากนี้การเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นมีประโยชน์มากมายทั้งส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง และมีจิตใจที่ดีด้วย

การเตะลูกฟุตบอลนั้นมีลักษณะการเตะมากมายที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของผู้เล่น ซึ่งในการการเตะลูกต่ำและการเตะลูกหลังเท้ามีลักษณะการเตะดังนี้

 1. การเตะลูกต่ำ ลักษณะของเท้าที่ใช้ในการเตะเป็นสิ่งสำคัญในการเตะลูกแบบนี้ก็คือ ลักษณะของเท้าที่ใช้เตะลูกบอล โดยที่ปลายเท้าจะต้องงุ้มซึ่งจะทำให้ส่วนหลังของเท้าปะทะกับลูกบอลให้กลิ้งไปกับพื้นในตำแหน่งของเข่ากับลูกบอลเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าเข่าอยู่ข้างหน้ามากเกินไป ส่วนหลังเท้าจะถูกกดพุ่งลงกับพื้น แต่ถ้าเข่าอยู่ห่างจากลูกบอลมากจนเกินไปส่วนด้านหลังของเท้าจะเตะยกลูกให้ลอยขึ้นสูง
 1. การเตะลูกหลังเท้า มีหลักในการเตะลูก ดังนี้
  • จรดเท้าที่ไม่ได้เตะให้ได้ในระดับเดียวกันกับลูก
  • ตาจะต้องมองลูก
  • ปลายเท้างุ้ม ข้อเท้าตึง และเข่าจะยืดอยู่เหนือลูก
  • เหวี่ยงเท้าเตะแค่ตะโพก
  • เตะลูกด้วยหลังเท้า แล้วให้ลำตัวโน้มไปข้างหน้า
  • เวลาเตะไปแล้วปลายเท้าจะชี้ไปตามทางที่จะให้ลูกไป
  • เตะตรงส่วนกลางของลูกอย่าเตะส่วนบนหรือใต้ลูก

การเตะลูกทั้งสองมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่เป็นประโยชน์มากในการเล่นฟุตบอล ยิ่งการเตะในแบบที่สองนี้ถ้าใครเตะได้จะทำให้ผู้เล่นยิงประตูเพื่อทำคะแนนได้